Rok: 2018

Miejscowość: Mechowo

Położenie: N: 53,48 E: 15.16

Gmina: Płoty 72-310

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 10.07.2018

Odmiana ziemniaka: Innovator

BBCH roślin: 70