Rok: 2016

Miejscowość: LĘDZIECHOWO

Położenie: 54,38.48″N 17,41.07″E

Gmina: Nowa Wieś Lęborska 84-351

Województwo: Pomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 03.08.2016

Odmiana ziemniaka: Innovator

BBCH roślin: 73