Rok: 2017

Miejscowość: ŁEBIEŃ

Położenie: N:54.30 E17.16

Gmina: Damnica 76-231

Województwo: Pomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 16.08.2017

Odmiana ziemniaka: Innovator

BBCH roślin: 90