Rok: 2016

Miejscowość: LASKI KOSZALIŃSKIE

Położenie: N: 54.08:25 E: 16.04:57

Gmina: Biesiekierz 76-039

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 7.07.2016

Odmiana ziemniaka: Augusta

BBCH roślin: 69

Data wystąpienia alternariozy: 7.07.2016

Odmiana ziemniaka: Anuschka

BBCH roślin: 67