Rok: 2018

Miejscowość: Kotłowo

Położenie: N: 54,25 E: 16.59

Gmina: Biesiekierz 76-039

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 11.07.2018

Odmiana ziemniaka: Belana

BBCH roślin: 70