Rok: 2018

Miejscowość: Koniewo

Położenie: N: 53,50 E: 14.37

Gmina: Wolin 72-510

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 10.07.2018

Odmiana ziemniaka: Fontana

BBCH roślin: 73