Rok: 2017

Miejscowość: KRĘPA KASZUBSKA

Położenie: 54°33′N 17°44′E

Gmina: Nowa Wieś Lęborska

Województwo: Pomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 08.08.2017

Odmiana ziemniaka: Innovator

BBCH roślin: 75

Data wystąpienia alternariozy: 08.08.2017

Odmiana ziemniaka: Basin Russet

BBCH roślin: 75