Rok: 2016

Miejscowość: GORZYSŁAW

Położenie: 54,33.13″N 17,25.15″E

Gmina: Główczyce 76-220

Województwo: Pomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 03.08.2016

Odmiana ziemniaka: Innovator

BBCH roślin: 73