Rok: 2016

Miejscowość: GOLICA

Położenie: N: 54,05.22 E: 16.07.38

Gmina: Świeszyno 76-024

Województwo:  Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 28.07.2016

Odmiana ziemniaka: Magnolia

BBCH roślin: 72