Rok: 2017

Miejscowość: CZARNOSZYCE

Położenie: N:53.44 E17.26

Gmina: Człuchów 77-300

Województwo: Pomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 04.09.2017

Odmiana ziemniaka: Owacja

BBCH roślin: 74