Rok: 2018

Miejscowość: Brodniki

Położenie: N: 53,55 E: 15.12

Gmina: Gryfice 76-300

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 9.07.2018

Odmiana ziemniaka: Riviera

BBCH roślin: 69