Rok: 2017

Miejscowość: BONIN

Położenie: N:54.09 E16.15

Gmina: Manowo 76-015

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 27.06.2017

Odmiana ziemniaka: Tonacja

BBCH roślin: 51