Rok: 2016

Miejscowość: BONIN

Położenie: N: 54,09 E: 16.15

Gmina: Manowo 76-015

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 9.06.2016

Odmiana ziemniaka: Miłek

BBCH roślin: 53

Data wystąpienia alternariozy: 12.07.2016

Odmiana ziemniaka: Irga

BBCH roślin: 70

Data wystąpienia alternariozy: 12.07.2016

Odmiana ziemniaka: Kuras

BBCH roślin: 69