Rok: 2015

Miejscowość: BONIN

Położenie: N: 54.09 E: 16.15

Gmina: 76-015 Manowo

Woj. Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 30.06.2015

Odmiana ziemniaka: Markies

BBCH roślin: 60-61

Uwagi: W populacji dominacja gatunku – Alternaria alternata