Rok: 2017

Miejscowość: BIESIEKIERZ

Położenie: 54°08′N 16°02′E

Gmina: Biesiekierz

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 07.08.2017

Odmiana ziemniaka: Harpun

BBCH roślin: 75

Data wystąpienia alternariozy: 07.08.2017

Odmiana ziemniaka: Magnolia

BBCH roślin: 80

Data wystąpienia alternariozy: 07.08.2017

Odmiana ziemniaka: Kaszub

BBCH roślin: 69