Rok: 2016

Miejscowość: BARDZLINO

Położenie: N: 54,04.32 E: 16,07.17

Gmina: Świeszyno 76-024

Województwo:  Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 28.07.2016

Odmiana ziemniaka: Ignacy

BBCH roślin: 71