INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W BONINIE

wraz z

KATEDRĄ TECHNOLOGII ROLNEJ I PRZECHOWALNICTWA
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU oraz
SEKCJĄ TECHNOLOGII WĘGLOWODANÓW PTTŻ

serdecznie zapraszają na

53 konferencję naukowo szkoleniową
NASIENNICTWO I OCHRONA ZIEMNIAKA

która odbędzie się w formie webinarium (on-line)
6-7 października 2021

Program przewiduje sześć bloków tematycznych

  • Nowoczesne rozwiązania w produkcji ziemniaków
  • Produkcja nasienna ziemniaka
  • Ochrona i przechowalnictwo ziemniaka
  • Diagnostyka ziemniaka
  • Przetwórstwo i rynkowe uwarunkowania produkcji ziemniaka
  • Regulacje fitosanitarne i prawne w nasiennictwie/produkcji i ochronie ziemniaka

Materiały konferencyjne będą dostępne w formacie PDF

Streszczenia wystąpień (max. 4 stronice) prosimy nadsyłać pod adresem e-mail
zalejko@ziemniak-bonin.pl do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Tekst streszczenia powinien zawierać pełne imiona oraz nazwiska wszystkich autorów
wraz ze stopniem/tytułem naukowym, cel pracy, materiał i metody oraz wyniki i wnioski.
(Times New Roman 12 pkt, interlinia pojedyncza, akapity 0,5 cm, marginesy 2,5 cm)

Opłatę konferencyjną w wysokości 380 zł brutto prosimy wpłacać do dnia 15 września 2021 na konto IHAR-PIB Oddział w Boninie
SANTANDER BANK S. A. III O/Koszalin 36 1500 1096 1210 9002 5721 0000
z adnotacją: konferencja 2021 + imię i nazwisko

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem pod adresem: zalejko@ziemniak-bonin.pl
wpisując w tytule: formularz + imię i nazwisko

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Boninie. Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych
jest dostępna pod adresem sekretariat@ziemniak-bonin.pl