INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

wraz z

KATEDRĄ TECHNOLOGII ROLNEJ I PRZECHOWALNICTWA
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU oraz
SEKCJĄ TECHNOLOGII WĘGLOWODANÓW PTTŻ

serdecznie zapraszają na

53 konferencję naukowo szkoleniową
NASIENNICTWO I OCHRONA ZIEMNIAKA

w dniach 11-12 maja 2023 r.

Główne bloki tematyczne

 • Nowoczesne rozwiązania w produkcji ziemniaków
 • Produkcja nasienna ziemniaka
 • Ochrona i przechowalnictwo ziemniaka
 • Diagnostyka ziemniaka
 • Przetwórstwo i rynkowe uwarunkowania produkcji ziemniaka
 • Regulacje fitosanitarne i prawne w nasiennictwie/produkcji i ochronie ziemniaka

Opłata konferencyjna w zależności od formy udziału:

a) Udział stacjonarny:

 • przy zgłoszeniu do 30 marca 2023 (pokój 1-os. 1600 zł brutto, pokój 2-os. 1300 zł brutto za osobę)
 • przy zgłoszeniu do 15 kwietnia 2023 (pokój 1-os. 1800 zł brutto, pokój 2-os. 1500 zł brutto za osobę)

b) Udział w formie zdalnej (webinarium on-line) – 800 zł netto

Opłata obejmuje zakwaterowanie, uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie, udział w uroczystej kolacji, bezpłatny parking, nieodpłatne korzystanie z WiFi, basenu i jacuzzi oraz 10-proc. rabat na zabiegi SPA & Wellness.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po uprzedniej rezerwacji i dopłacie w hotelu.

Miejsce konferencji – FERRY RESORT przy ROYAL PARK Hotel & SPA
ul. Wakacyjna 6, 76-032 Mielno tel. (94) 310 84 80, www.ferryresort.pl

Opłatę w terminie podanym powyżej prosimy przelać na konto
IHAR-PIB Oddział w Boninie Santander Bank Polska SA III O/Koszalin
36 1500 1096 1210 9002 5721 0000 z dopiskiem „Konferencja”

Zgłaszanie udziału w konferencji

Uczestnicy chcący wystąpić z referatem lub posterem1) do 30 marca 2023
Uczestnicy zgłaszający udział bez wystąpień i posterów do 15 kwietnia 2023
Nadsyłanie streszczeń referatów lub posterów2) do 15 kwietnia 2023

1) Na prezentację przeznacza się maks. 15 min. Do dyspozycji uczestników jest
projektor multimedialny oraz komputer z programem PowerPoint. Wymiary
posteru: 116 cm wys. 96 cm szer.

2) Liczba wystąpień jest ograniczona. Po tym terminie streszczenia referatów nie
będą już przyjmowane.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakwalifikowania referatu jako posteru i
odwrotnie.

Streszczenia wystąpień oraz posterów zostaną opublikowane w formie materiałów
konferencyjnych (pdf).

Wymagania techniczne

 • objętość maksymalna do 2 stron A4 wraz z ewent. tabelami i rysunkami;
 • marginesy 2,5 cm;
 • tekst w edytorze Word, format DOC.;
 • czcionka Times New Roman wielkość 12;
 • pojedyncza interlinia;
 • wcięcie akapitowe 0,5 cm;
 • rysunki i wykresy czarno-białe;
 • na pierwszej stronie pełne imiona i nazwisko autora wraz ze stopniem lub tytułem naukowym, nazwa i adres miejsca pracy oraz adres e-mail.

Zgłoszenia oraz streszczenia należy przesyłać pod adresem:
k.zalejko@ihar.edu.pl i jednocześnie do wiadomości: sekretariat.bonin@ihar.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość opublikowania rozszerzonych tekstów
w kwartalniku Ziemniak Polski, w wersji popularnonaukowej – 4-8 stron maszynopisu z materiałem ilustracyjnym (5 punktów za publikację).

Oddział IHAR-PIB w Boninie
76-009 Bonin 3 k. Koszalina

Telefony kontaktowe:
(94) 342 30 31 w. 254 (Krystyna Żalejko)
(94) 342 30 31 w. 228 (Magdalena Hawraniak – sekretariat)