Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Boninie

zaprasza

na 52. konferencję naukowo-szkoleniową

Termin: 22-24 maja 2019 r. Dźwirzyno k. Kołobrzegu

Główne bloki tematyczne

 • Ograniczanie zużycia pestycydów jako istotny element ochrony środowiska naturalnego w produkcji rolniczej
 • Produkcja i rynek nasienny ziemniaka – stan i perspektywy
 • Środki ochrony roślin, zmiany w rejestrze
 • Agrofagi ziemniaka i metody ich zwalczania
 • Diagnostyka patogenów – nowe metody, nowe możliwości
 • Przechowalnictwo i przetwórstwo ziemniaka
 • Nowości wśród odmian – biologiczny potencjał i wykorzystanie postępu biologicznego

Opłata konferencyjna

pokój 1-os. 1150 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu do 15 kwietnia 2019

pokój 1-os. 1400 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu po 15 kwietnia 2019

pokój 2-os. 1000 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu do 15 kwietnia 2019

pokój 2-os. 1250 zł + 23% VAT  – przy zgłoszeniu po 15 kwietnia 2019

Opłata obejmuje zakwaterowanie, uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie, udział w spotkaniu towarzyskim

Opłatę konferencyjną należy przelać do 30 kwietnia 2019 na konto IHAR-PIB Oddział w Boninie SANTANDER BANK POLSKA SA III O/Koszalin 36 1500 1096 1210 9002 5721 0000 z dopiskiem „Konferencja”

Zgłaszanie udziału w konferencji

Uczestnicy chcący wystąpić z referatem lub posterem 1) do 15 kwietnia 2019

Nadsyłanie streszczeń referatów lub posterów najpóźniej do 30 kwietnia 20192)

1) Wymiary posteru: 116 cm wys. 96 cm szer.

2) Liczba wystąpień jest ograniczona. Po tym terminie streszczenia referatów nie będą już przyjmowane.

Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania referatu jako posteru lub też na odwrót.

Streszczenia wystąpień oraz posterów zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych.

Wymagania techniczne

 • objętość maksymalna do 2 stron A4 wraz ewent. tabelami i rysunkami;
 • marginesy 2,5 cm;
 • tekst w edytorze Word;
 • format DOC;
 • czcionka Times New Roman wielkość 12;
 • pojedyncza interlinia;
 • wcięcie akapitowe 0,5 cm;
 • rysunki i wykresy czarno-białe;
 • na pierwszej stronie pełne imiona i nazwisko autora wraz ze stopniem lub tytułem naukowym, nazwa i adres miejsca pracy oraz adres e-mail.

Zgłoszenia oraz streszczenia należy przesyłać pod adresem:

zalejko@ziemniak-bonin.pl

i jednocześnie do wiadomości: grabska@ziemniak-bonin.pl

Informujemy, że istnieje możliwość opublikowania rozszerzonych tekstów w kwartalniku Ziemniak Polski, w wersji popularnonaukowej – 4-8 stron maszynopisu z materiałem ilustracyjnym (5 punktów za publikację wg MNiSW).

Oddział IHAR-PIB w Boninie,
76-009 Bonin k. Koszalina
Telefony kontaktowe:
(94) 342 30 31 w. 205 (Krystyna Żalejko)
(94) 342 30 31 w. 268 (Marta Grabska)
fax (94) 342 70 28
Miejsce konferencji
Hotel Senator ****
ul. Wyzwolenia 35, 78-131 Dźwirzyno
tel. (94) 35 49 514, fax (94) 35 49 445,
www.hotelsenator.pl

Dojazd

Busy z Kołobrzegu do Dźwirzyna (ok. 10 km) kursują co godzina.

Przystanek w pobliżu dworca PKP Kołobrzeg, ul. Kolejowa.

Busy zatrzymują się przed samym wjazdem do hotelu Senator

Dokumenty do pobrania