Rok: 2016

Miejscowość: ZIĘBRZE

Położenie: N:51.28 E:18.50

Gmina: Będzino 76-037

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 27.06.2016

Odmiana ziemniaka: Gala

BBCH roślin: 62