Rok: 2017

Miejscowość: ZIĘBRZE

Położenie: N:51.28 E:18.50

Gmina: Będzino 76-037

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 30.06.2017

Odmiana ziemniaka: Gala

BBCH roślin: 62