Rok: 2016

Miejscowość: WITÓW

Położenie: N: 51.28 E: 18.50

Gmina: Burzenin 98-260

Województwo: Łódzkie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 17.05.2016

Odmiana ziemniaka: Irga

BBCH roślin: 39