Miejscowość: Unieradz

Położenie: N:53.59 E18.36

Gmina: Gorawino 78-124

Woj. Zachodniopomorskie 

Data wystąpienia: 09.07.2020

Odmiana ziemniaka:  Lady Rosetta

BBCH: 69