15 – 18 czerwca 2021

Szkolenie dla pracowników PIORiN z zakresu oceny polowej materiału siewnego ziemniaka

W dniach 15-16 oraz 18 czerwca przeprowadzono szkolenie dla pracowników PIORiN z zakresu oceny polowej materiału siewnego ziemniaka. Program szkolenia obejmował wykłady z zakresu przepisów i wymagań wynikających z zakładania i prowadzenia plantacji nasiennych oraz wymogów agrotechnicznych i chorób, wirusów oraz szkodników kwarantannowych i niekwarantannowych wyrządzających szkody na plantacjach nasiennych. Część teoretyczną przeprowadzono w formie wykładów zdalnych, natomiast część praktyczną szkolenia przeprowadzono w dniu 18 czerwca na poletkach przygotowanych przez pracowników IHAR-PIB Oddział w Boninie. Praktyczna część szkolenia obejmowałaprzygotowane przez osoby szkolące pokazy dotyczące lustracji plantacji nasiennej oraz oceny kwalifikacyjnej roślin. Na podstawie uzyskanych informacji w dalszej części szkolenia uczestnicy przeprowadzali oceny samodzielnie.

Szkolenie przygotowali pracownicy IHAR-PIB Oddział w Boninie przy współudziale pracowników IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie oraz pracowników WIORiN w Koszalinie. W szkoleniu w części teoretycznej oraz praktycznej uczestniczyło 64 pracowników PIORiN z całej Polski.