08-10 Września 2021

Szkolenie dla pracowników PIORiN z zakresu oceny cech zewnętrznych sadzeniaków i pobierania prób sadzeniaków ziemniaka do oceny weryfikacyjnej

W dniach 8 – 10 września odbyło się szkolenie podstawowe i doskonalące dla pracowników PIORiN z zakresu oceny cech zewnętrznych sadzeniaków. Program szkolenia obejmował część teoretyczną w formie webinarium (wykłady on-line) oraz część praktyczną przeprowadzoną w formie stacjonarnej w Oddziale IHAR-PIB w Boninie.

Część teoretyczna przeprowadzona przez specjalistów Oddziału IHAR-PIB w Boninie oraz specjalistów WIORiN w Koszalinie, obejmowała swoim zakresem normy dotyczące jakości sadzeniaków, metodyki pobierania prób do oceny weryfikacyjnej oraz sposób prowadzenia związanej z tym dokumentacji. Wykłady obejmowały również zagadnienia dotyczące odmianoznawstwa, rozpoznawania chorób występujących na bulwach, wad miąższu, uszkodzeń mechanicznych oraz objawów żerowania szkodników glebowych.

Część praktyczną przeprowadzono pod okiem pracowników WIORiN w Koszalinie oraz IHAR-PIB w Boninie w formie zajęć praktycznych przy stołach do selekcji sadzeniaków z przygotowanym uprzednio do oceny badanym materiałem. Zadaniem uczestników szkolenia była ocena cech zewnętrznych partii sadzeniaków wraz z samodzielnym wypełnieniem odpowiedniej dokumentacji. Część praktyczna dla osób biorących udział w szkoleniu podstawowym zakończyła się egzaminem pisemnym.

W szkoleniu uczestniczyło łącznie 45 pracowników PIORiN z całej Polski.