Miejscowość: Stare Pole

Położenie: N:54.03 E19.11

Gmina: Stare Pole 82-220

Woj. zachodniopomorskie 

Data wystąpienia: 10.07.2020

Odmiana ziemniaka:  Denar

BBCH: 74