Rok: 2016

Miejscowość: SKRZYNKA

Położenie: N: 49.52:57 E: 20.07:40

Gmina: Dobrzyce 32-410

Województwo: Małopolskie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 19.07.2016

Odmiana ziemniaka: Denar

BBCH roślin: 70