Rok: 2017

Miejscowość: SIERADZ

Położenie: N:51.35 E:18.44

Gmina: Sieradz 98-200

Województwo: Łódzkie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 24.05.2017

Odmiana ziemniaka: Riviera

BBCH roślin: 39