Rok: 2018

Miejscowość: PONIN

Położenie: N:52.06 E16.36

Gmina: Kościan 64-000

Województwo: Wielkopolskie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 18.06.2018

Odmiana ziemniaka: Bellarosa

BBCH roślin: 58