Rok: 2015

Miejscowość: ORACZEW

Położenie:

Gmina: 98-285 Wróblew

Woj. łódzkie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 23.06.2015

Odmiana ziemniaka: Gala

BBCH roślin: 65

Uwagi: