Miejscowość: Mszano

Położenie: N:52.08 E16.54

Gmina: Brodnica  63-112

Woj. Kujawsko-pomorskie 

Data wystąpienia: 10.07.2020

Odmiana ziemniaka: Gala

BBCH: 68