Rok: 2017

Miejscowość: MIERZYM

Położenie: N:54.07E16.12

Gmina: Świeszyno 76-024

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 03.07.2017

Odmiana ziemniaka: Irga

BBCH roślin: 68