Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie. Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie informuje, iż zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną położoną w Boninie, gmina Manowo, powiat Koszalin, województwo zachodniopomorskie obejmującą:

– prawo użytkowania wieczystego gruntu o pow. 1.040 m2 działka nr. 3/66

– prawo własności położonego na działce budynku cztero-kondygnacyjnego o pow. ogólnej 1317,80 m2

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr. KO1K/00028443/3 urządzoną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową z dopuszczeniem obiektów przemysłowych, składów i magazynów symbol „4U/P”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Tel. 94/342 30 31 wew. 221, 268, 284

e-mail: kata@ziemniak-bonin.pl lub hawraniak@ziemniak-bonin.pl