Rok: 2019

Miejscowość: Kinowo k/Starnina

Położenie: N:51.40 E19.38

Gmina: Brójce 95-006

Województwo: Łódzkie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 8.07.2019

Odmiana ziemniaka: Carrera

BBCH roślin: 63