Rok: 2016

Miejscowość: STOWIĘCINO

Położenie: N: 54.33:48 E: 17.29:03

Gmina: Główczyce: 76-220

Województwo: Pomorskie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 22.07.2016

Odmiana ziemniaka: Innovator

BBCH roślin: 73