Rok: 2017

Miejscowość: GRĄBNO

Położenie: N:54.29E17.29

Gmina: Potęgowo 76-230

Województwo: Pomorskie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 10.07.2017

Odmiana ziemniaka: Innovator

BBCH roślin: 68