Miejscowość: Głuchowo

Położenie: N:53.12E18.36

Gmina: Chemża 87-140

Woj. Kujawsko-pomorskie 

Data wystąpienia: 10.07.2020

Odmiana ziemniaka: Fontane

BBCH: 64