Rok: 2018

Miejscowość: BRUDNOWO

Położenie: N: 52,36 E: 18.37

Gmina: Waganiec 87-731

Województwo: Kujawsko pomorskie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 18.07.2018

Odmiana ziemniaka: Tajfun

BBCH roślin: 72