Rok: 2015

Miejscowość: BONIN

Położenie: N: 54.09 E: 16.15

Gmina: 76-015 Manowo

Woj. Zachodniopomorskie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 15.07.2015

Odmiana ziemniaka: Irga

BBCH roślin: 70

 

Uwagi: Z powodu suszy późne wystąpienie choroby na plantacjach ziemniaka, wolny rozwój choroby, niska presja infekcyjna.