Rok: 2019

Miejscowość: Bonin

Położenie: N:54.09E16.15

Gmina: Manowo 76-015

Województwo: Zachodnipomorskie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 16.08.2019

Odmiana ziemniaka: Elfe

BBCH roślin: 80