Rok: 2017

Miejscowość: BONIN

Położenie: N:54.09 E16.15

Gmina: Manowo 76-015

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 27.06.2017

Odmiana ziemniaka: Innovator

BBCH roślin: 63

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 30.06.2017

Odmiana ziemniaka: Jazzy

BBCH roślin: 58