Rok: 2016

Miejscowość: BONIN

Położenie: N:54.09E16.15

Gmina: Manowo 76-015

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia zarazy ziemniaka: 22.06.2016

Odmiana ziemniaka: Jelly

BBCH roślin: 39